Phương pháp test, thử gạch bê tông tự chèn theo TCVN

xac dinh do uon gach be tong tu chen

Phương pháp thử gạch bê tông tự chèn được các trung tâm kiểm định chất lượng độc lập kiểm tra dựa trên tiêu chuẩn TCVN 6355:2009, đây là phương pháp thí nghiệm xác định cường độ nén, cường độ uốn…cho ra kết quả chính xác nhất.

Lưu ý: Để có kết quả chính xác của gạch bê tông tự chèn, gạch tự chèn, gạch vỉa hè tự chèn phải đảm bảo gạch đạt thời gian dưỡng hộ trong khoảng 20 – 30 ngày như chúng tôi đã nhắc tới trong bài viết “Mác gạch là gì? Cách xác định mác gạch bê tông lát vỉa hè” quý khách hàng có thể đọc thêm.

Nội dung tiêu chuẩn TCVN 6355:2009

Bộ tiêu chuẩn TCVN 6355:2009 thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 6355:1998, gồm có 8 phần:

  • Phần 1: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan
  • Phần 2: Xác định cường độ nén
  • Phần 3: Xác định cường độ uốn
  • Phần 4: Xác định độ hút nước: Chỉ áp dụng cho các loại gạch đất sét nung
  • Phần 5: Xác định khối lượng thể tích
  • Phần 6: Xác định độ rỗng
  • Phần 7: Xác định vết tróc do vôi: Chỉ áp dụng cho các loại gạch đất sét nung
  • Phần 8: Xác định sự thoát muối: Chỉ áp dụng cho các loại gạch đất sét nung

Tiêu chí đánh giá

Sau khi hoàn tất các phép thử theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát, kết quả thu được sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí nêu trong từng tiêu chuẩn ứng với mỗi loại gạch.